рус

Despre campanie

Campania Update Moldova este realizată cu susţinerea Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin Programul „Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător” (BRITE). Opiniile exprimate nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.

Multe dintre instrumentele, practicile și sistemele instituțiilor de stat sunt extrem de învechite. Campania Update Moldova scoate în evidență costurile pe care le suportă zilnic businessul, ca urmare a neimplementării reformelor. Soluțiile la problemele cu care se confruntă mediul de afaceri sunt deja identificate, conform celor mai bune practici internaționale. Adoptarea și implementarea lor de către Guvern, va avea un impact pozitiv și imediat asupra sectorului privat. Kelly Seibold Directorul Programului USAID BRITE.

Campania Update Moldova promovează reformele pentru mediul de afaceri din Republica Moldova. Lansată la 7 decembrie 2015, campania Update Moldova are misiunea de a accentua care sunt soluțiile pentru a reduce costurile și riscurile activității de business în Moldova. Campania este organizată cu suportul financiar al proiectului Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) „Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător” (BRITE).

Update Moldova scoate în evidență șase reforme, identificate de sectorul privat ca fiind prioritare pentru îmbunătățirea climatului de afaceri al Moldovei. Numele campaniei reflectă starea majorității sistemelor de reglementare a activităților sectorului privat din Moldova, care sunt mai mult decât învechite. O serie de actualizări sunt imperative atât pentru a ne alinia standardelor din UE și altor economii dezvoltate, cât și pentru a facilita progresul economic al țării.

Update Moldova reflectă mai multe teme importante: costurile inutile suportate de sistemul actual, necesitatea de transparență și predictibilitate a deciziilor luate de către guvern, echilibrul între nivelul de responsabilitate din partea statului și a sectorului privat, conformitatea cu standardele europene și adoptarea unor sisteme electronice pentru a reduce costurile și potențialul pentru corupție. Campania este adresată atât sectorului privat, cât și părților interesate din cadrul guvernului cu scopul de a încuraja colaborarea acestora. Din aceste considerente, Update Moldova încurajează și îndeamnă sectoarele public și privat să consolideze dezvoltarea economică a țării.

Campania de comunicare Update Moldova oferă agenților economici, reprezentanților instituțiilor de stat și societății civile posibilitatea să contribuie la procesul de reformare, participând activ la dezbateri publice și prezentări, precum și în diverse forumuri din rețelele de socializare. Pagina web www.updatemoldova.md oferă informații detaliate despre fiecare dintre reforme și despre etapele de implementare ale acestora.  

Partenerii media ai campaniei de comunicare sunt canalele de televiziune TV7, RealitateaTV și MBC, portalurile de știri Agora și Newsmaker și agenția de știri Infotag. Campania se va desfășura până în luna mai 2016.

Amânarea plăților vamale

În prezent, plățile vamale pentru eliberarea mărfurilor din vamă se efectuează de agenții economici în avans. În timp ce toate serviciile, inclusiv cele oferite de stat se achită după prestarea acestora. Mai mult ca atât, această modalitate de plată vine în contradicție cu practicile europene, spre care RM tinde.

Update Moldova propune refomarea acestui process prin achitarea post-factum lunară a tuturor plăților vamale. În rezultat statul nu pierde nimic pe termen mediu și lung, iar agenții economici obțin facilitarea operațiunilor vamale și deblochează mijloace financiare considerabile care le pot reinvesti în afacere.

Titlu

Amânarea plăților vamale

Domeniu

Vamal

În prezent

Plățile vamale și taxa ecologică sunt achitate înainte ca declarația de import să fie depusă. Importatorul nu poate dispune de mărfurile vămuite la import fără să achite integral toate plățile la stat.

Agenții economici suportă pierderi prin:

 • Creditarea gratuită a statului
 • Înghețarea capitalului rulant (a mărfurilor) din momentul vămuirii până în momentul vânzării efective
 • Staționarea mărfurilor și mijloacelor de transport pe durata procesului de achitare integrală a plăților vamale
 • Penalități pentru achitarea tardivă (dacă este cazul)

Cel mai mare impact financiar asupra  agenților economici îl are obligația achitării preliminare a TVA. Pentru comparație, atunci când mărfurile se vând pe piața internă, TVA se plătește în momentul vânzării, însă în cazul importului aceasta trebuie plătită în avans.

Nu există nici o excepție de la regula plăţii prealabile, respectiv RM nu poate implementa standardele europene ce țin de procedurile simplificate de vămuire și AEO (agent economic autorizat). 

Prin reformă

Agentul economic achită taxele vamale consolidat, o data în lună.

O soluție analogică ține și de Ministerului Mediului privind achitarea taxei de mediu prin plata consolidată, o data în lună. 

Ca prim pas, Serviciul Vamal a înaintat Ministerului Finanţelor o soluţie intermediară — achitarea drepturilor de import de către AEO să se efectueze după 10 zile de la realizarea acestuia.

În rezultat

Statul:

Investește în dezvoltarea durabilă a businessului (Fără costuri suplimentare. În intervale de timp mai mari plățile către stat sunt aceleași).

Agenții economici:

 • Reduc costurile ce țin de procesul de vămuire prin excluderea staționării în terminalele vamale și sunt evitate amenzile pentru plata întârziată
 • Dispun de marfă imediat
 • Utilizează capitalul rulant mai eficient
 • Salvează timp, datorită unui process de vămuire mai eficient
Impact

 

 

 

Cantitativ:

 • Beneficiari vor fi toate companiile cu statut de AEO ce fac import, iar experiența pozitivă va putea fi extinsă în viitor și asupra altor operațiuni de vămuire cu participanți fără statut special
 • Importatorii nu vor scoate din circuit mijloace financiare
 • Posibilitatea de reinvestire a mijloacelor financiare libere
 • Creșterea predictibilității afacerii
 • Dispare necesitatea pentru împrumut (creditare)
 • Dispare riscul penalităților de întîrziere pentru reținerea transportului

Impactul anual pentru agenții economici — 
cca 17,5 milioane lei.

Calitativ:

 • Contribuie la implementarea DCFTA
 • Procedurile simplificate, AEO și alte practici de succes în domeniul vămuiri vor putea fi implementate fără bariere
 • Economia va fi mai atractivă din punct de vedere investițional

 

Contacte

Campania Update Moldova este realizată cu susținerea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin Programul Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător (BRITE). Opiniile exprimate nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

Programul Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător (BRITE):

str. Sfatul Țării 29, Le Roi, etajul 4, Chișinău, Moldova, MD-2012

Telefon: (+373) 22 839941
Fax: (+373) 22 839943
E-mail: info@brite.md

Persoana de contact cu mass-media:

Alexandru Bejenari, PR Agency PARC Communications

str. Vasile Alecsandri 89/1, Chișinău, Moldova

Tel.: +373 022 855151
E-mail: abejenari@parc.md

Facebook: www.facebook.com/updatemoldova